Nikkens service

Service och support

Photo: Nikken Service and SupportService

Vi har ett stort utbud av service- och supportavtal att välja mellan för att motsvara specifika krav:

Kostnadsfria anläggningsbedömningar kan fås av användare med flera rundmatningsbord på anläggningen. Det här alternativet är praktiskt för kunder som överväger renovering, reparation eller något av vår kostnadseffektiva servicekontrakt. Utan någon initial kostnad besöker vi anläggningen där vi inspekterar två utvalda enheter med avseende på aktuell status och aktuellt skick. När detta är klart utarbetas en detaljerad rapport/ett detaljerat anbud som beskriver vad som behövs göras för att sagda enheter ska återföras till inom normala specifikationer, om eventuella problem har identifierats under bedömningen.

Årliga servicekontrakt erbjuds också åt alla våra kunder för att garantera den prestanda och effektivitet som vår utrustning ska leverera. Skydd kan fås till ett eller flera rundmatningsbord eller till förinställningsmaskiner till förmånliga priser och reservdelsrabatter.

För vårt omfattande sortiment av maskiner för förinställning av verktyg erbjuder vi årliga service- och kalibreringsbesök på din anläggning. Det här garanterar att repeterbarheten och prestandan hos maskinerna motsvarar kraven i ditt kvalitetskontrollsystem.

Support

Med beaktande av behovet att förbättra KPI:erna (nyckelutförandeindikatorerna), exempelvis övergripande utrustningseffektivitet, kan vi främja produktiviteten och prestandan genom att minska oplanerad ståtid och garantera komponent- och tillverkningskvalitet.

Med detta i åtanke har vi utformat vår service- och supportavdelning för att erbjuda en mängd olika service- och inspektionsalternativ som kan skräddarsys för att motsvara alla behov.

En kombinerad service och bedömning av anläggningen är ett populärt och relativt billigt alternativ för våra rundmatningsbord. Normalt kan det här utföras med enheten kvar på sin position inne i maskinen. Besöket ger en snabb bild av enhetens skick med avseende på glapp, lagerskick, tätningsskick och status för snäckväxeln och eventuella försörjningskablar. Detta följs upp av en omfattande rapport med identifierade åtgärdsinsatser. Rapporten fungerar också som en tidig varning för problem som kan uppstå längre fram.